fredag 24. september 2010

LAMPEI dag har eg laga ferdig ei "lampe". Eg har måla ein treplate med tavlemåling. Der etter har eg laga forma av ei lampe med straumleidning. Veldig flott for å bruke som eit dekorativt skøyteleidning.
Posted by Picasa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar